Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor wat Zijn lichaam smaadt, Voor wat Zijn Sion haat, Voor wat de liefde schaadt Reeds zrjt gij één.

Straks, na een kleinen tijd,

Komt men weêr saam; Dan klinkt het wijd en zijd:

Lof zij Gods Naam ! Het huwlijk kwam tot stand!

Hecht is der kerken band! Nu gaan wh' hand in hand,

Want wij zijn één!

Schenk Uwe zegening, Koning der Kerk! Straks de Vergadering,

Kroon dan uw werk. Ban eigendunklijk vleesch, Geef uwen Heil'gen Geest, Dien broed'ren allermeest, Dan is het één.

Sluiten