Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te twisten met personen moet te doen zijn, maar als leden van het lichaam van Christus alleen om de zaak der ivaarheid Gods, die meer weet dan de helderste denkvermogens der grootste wijsgeeren; en alleen vrij en wijs kan maken tot zaligheid door de zoenverdienste van Christus onzen Borg en volmaakten Hoogepriester, allen die als arme, behoeftige en ellendige zondaren tot Hem willen komen en Hem geloovig willen aannemen.

Vereen. Staten v. N. Amerika. Februari 1878.

/. t.

J. W. F. ROTH, Sr.

Sluiten