Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal dankbaar zijn " Met zulk een dankbaar leven zal de geloovige of godvruchtige zich verblijden wegens zijne uitverkiezing ten eeuwigen leven. In ware nederigheid, stilte en geloofsvertrouwen, zal zijne sterkte — geen roemen in, noch verheffing van zich zei ven .— zijn, maar alleen zal hij roemen in zijn' God eri Verlosser, die hem uit zulk een grooten nood en dood heeft verlost. Hij zal als een blijmoedig Christen vroolijk kunnen juichen:

iiMij heeft Hij Zijn Zoon gegeven; Door 't geloof nam ik Hem aan; Ja, ik weet het, ik zal leven, En door Hem ten hemel gaan. Zelfs eer ik nog was geboren, Heeft mij God in Hem verkoren, Eer de stem van Zijne macht, Immer iets had voortgebracht."

Door het werk en de kracht des Heiligen Geestes kon ook de Apostel Petrus — zooals we op het titelblad hebben aangeduid — op de leer van de Praedestinatie wijzen, wanneer hij zeide: „nérqog anóoroXog

Irjaov Xqiarov, ixlexroTg nccQemètffioig SiaanoQcig Tlövxov, ralaziag, Kannadoxiag, ^Aaiag, xaï Biffvviag, xara nqóyvtoaiv

otov naTQög," enz.; of letterlijk in onze Nederduitsche taal overgebracht: „Petrus een apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorene vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië enBithynië, naar de voorkennis van God den Vader," enz. 1 Petr. 1:1, 2. Wil men deze verzen ook lezen, zooals onze Overzetters van den Staten-Bijbel gedaan hebben , en het woord txXexróïg — uitverkorenen — in plaats

Sluiten