Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor woor p.

§lP verzoek sprak schrijver dezes ten vorigen jare voor Hope Seminary te Holland eene Rede uit over den Christelijken Sabbat. Insgelijks op verzoek werd die later te Grand Rapids yoorgedragen.

Daar het oriderwerp van groot practisch belang is wordt deze Rede, in anderen vorm, met enkele wenschelijke wijzigingen en toevoegingen, als een Brochure aan het publiek gegeven. Mocht de uitgave maar iets bijdragen tot het rechte begrip, en de behoorlijke waardeering en viering, van den Christelijken Sabbat, dan zou de schrijver zich rijkelijk beloond achten.

E. Winteb.

Grand Rapids, Jan. 7, '91.

Sluiten