Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONING DAVID EN ZIJN NIEUWE WAGEN.

(1 Kron. XIII—XVI.) I.

Een goede zaak, voornamelijk in het werk des Heeren, die op verkeerde wijze en volgens menschelijken maatstaf wordt uitgevoerd, zal de grootste ellende, ja kan zelfs den dood ten gevolge hebben. Het is een onloochenbaar feit, dat tegenspoeden minder gevaarlijk zijn dan dagen van voorspoed. Niemand heeft dit meer ondervonden dan David, de zoon van Isaï. Niets is meer waar, dan het woord des Apostels: „Als ik zwak ben, dan ben ik machtig."

De bovengenoemde hoofdstukken, 1 Kron. XIII—XYI, stellen ons een aantrekkelijke, opmerkelijke en ernstige gebeurtenis voor oogen, in welke wij David van personen en omstandigheden omringd zien, die wel geschikt zijn opgeblazen te maken, en hart en zinnen van de wegen en van het woord Gods, ja van God zeiven af te trekken; en helaas! dit is den vijand maar al te dikwijls gelukt. David staat hier na zijn lijden en angst en na zijne vele overwinningen op het punt om tot Koning over geheel Israël gemaakt te worden. De hoofdlieden en

Sluiten