is toegevoegd aan je favorieten.

Religie en zedelijk leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen willekeurig persoonlijk element. Voor ons zelfbewustzijn staat die autoriteit niet als ons levensproduct, noch als door ons gemaakt.

Zij staat voor ons besef steeds als over ons, nooit als door ons voortgebracht. Daarom juist dwingt zij eerbied af. Als wij met haar botsen doorwondt zij ons zieleleven. Was zij uit ons, dan zouden wij haar kunnen wijzigen. Een door ons gestelde autoriteit kunnen wij omverwerpen. Het juk, dat wij zeiven ons opleggen, kunnen wij afleggen.

Wie vermag dat hier? De zedelijke autoriteit is er te allen tijde en met macht. Den last van den plicht bindt zij ons op.

En zooals wij in al onze levensrelaties uitgaan van het vaste karakter der menschelijke natuur, zoo ook hier. In ons denken en gevoelen, in ons spreken en handelen wordt de gelijkheid der menschelijke natuur in alle individuen verondersteld. Zonder dat was geen saamleving mogelijk, misten wij socialen drang, was alle aspiratie, die de grenzen van het individueele overschrijdt, onmogelijk en zouden wij onvatbaar zijn voor die hoogere levensvormen, die zulk een ongemeenen rijkdom van ervaringen over ons brengen. De taal zou ons ontbreken en met haar de macht om ons innerlijk zijn te vertolken en dat van anderen op te vangen. Wij zouden als eenlingen staan te midden der eenlingen. Maar zoo is het niet, omdat wij ons