is toegevoegd aan uw favorieten.

Uw werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw werk, o Heere! behoud dat in het leven in het midden der jaren.

We hebben hier dus: Een bede van Habakuk of de Heere Zijn werk in het leven wil behouden. We zien 2 dingen.

I. De belijdenis in deze bede uitgedrukt: Uw werk.

II. De bede op deze belijdenis gegrond.

Of wilt ge, met 't oog op onze gemeente, op dezen dag: I. Eene dankbare belijdenis, ziende het verleden der gemeente. II. Eene ootmoedige bede, met het oog op de toekomst der gemeente.

I. Eene dankbare belijdenis ziende het verleden der gemeente, met het oog op de geschiedenis, die achter ons ligt. Wanneer we tot een mijlpaal genaderd zijn, dan spreekt het als vanzelf, dat we even stilstaan, om eerst den blik achterwaarts te werpen en daarna het oog voorwaarts te richten. Wij staan in het heden, we zien terug naar het verleden en we'richten onze schreden naar de toekomst, terwijl tusschen verleden, heden en toekomst door God een onlosmakelijke band is gelegd. En dat is nu juist het opmerkelijke in de profetie van Habakuk. Hij is een man van zijn tijd, die meeleeft met zijn volk, die een open oog heeft voor den toestand, waarin het volk verkeert (het heden), die de zonden ziet met een bloedend hart en het goede, dat er gevonden wordt, dankbaar waardeert.

De Heere opent zijn profetisch oog voor de toekomst van Zijn volk, als hij de Chaldeën als tuchtroede aankondigt, en dan de ondergang van den vijand en het heil van zijn volk voorspelt.

Maar wanneer de profeet dan daarover napeinst, over het heden en de toekomst die hem geopenbaard is, dan blijft hij daarbij niet staan, dan tuurt hij zich daarop niet blind, maar dan wendt hij zich om en ziet terug naar het grijs verleden.

Geheel hoofdstuk 3 is uit het verleden geput. Geheel dat gebed rust op de geschiedenis, die achter hem ligt.

Wij denken veelal, dat een profeet iemand is, die enkel voorspellingen doet, die door Gods Geest bekwaamd wordt, de toekomst te ontsluieren. Dat is slechts een deel van zijn arbeid. Een profeet is iemand, dien God door Zijn Heiligen Geest in staat stelt, om de verborgenheid van Gods wil bekend te maken, maar zoowel wat het verleden, als het heden, als de toekomst betreft.