Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, eene mogelijk laatste, maar zeker besliste getuigenis aftevragen van hetgeen zij met het oor en oog des geestes gezien en gehoord hebben, opdat langs dien weg de gemeente, naar de behoefte des oogenbliks, versterkt en opgebouwd worde in het allerheiligst geloof. Welnu, vergunt ons in dat licht onze taak van dit uur te beschouwen, waar wij naar vermogen gaan spreken over de getuigenis der gerijpte levenservaring aangaande Christus en Christendom. Wij doen het in persoonlijke aansluiting aan het Apostolisch woord:

TEKST:

JOHANNES f: 16. „En uit zijne volheid hebben wij allen ontvangen , ook

genade voor genade."

»Een der gouden teksten van Sint Johannes," heeft Luther ergens deze uitspraak genoemd, en wie onzer zegt het niet van ganscher harte hem na? Zeker, onbekend of vreemd is dit woord allerminst; 'tis zelfs uiterst eenvoudig, maar tevens onuitputtelijk rijk, en mij biedt het ongezocht juist wat ik voor deze ure verlang: de natuurlijke aanleiding om u nog eenmaal, naar aller behoefte en vatbaarheid, het volle Evangelie te prediken. De hoofdinhoud toch van dit Evangelie, gij bespeurt het reeds, is hier als in enkele kostbare woorden te zamen gevat, maar tevens de onveranderlijke slotsom der levenservaring, niet slechts van dezen of genen, maar van allen, die het door de kracht des H. Geestes als het Evangelie hunner zaligheid hebben leeren kennen en liefhebben. Komt, volgt ons dan met uwe geheiligde aandacht, waar wij gereed staan van de getuigenis der gerijpte levenservaring aangaande Christus en Christendom de Stem te beluisteren, de Beteekenis te vertolken, den Eisch te vernieuwen. Och of gij in ons woord, hoe-

Sluiten