Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgevers dezes, VERBRUGGEN & VAN DUYM is verschenen, < van DENZELFDEN AUTEUR:

GEDACHTENIS.

TIEN LEERREDENEN.Inhoud:

ï. HET LICHT DEK WERELD. Joh. VIII : 12. II. BEKEERING. Hand. IX : 6b. III. TERUGGANG. Joh. VI : 66—71. . ■ IV. STRIJDEND INGAAN. Luc. XIII : 22—30. V. HET GODSBESTUUR. Jes. XLVI : 10b. VI. GELOOFSKRACHT. Richt. VI : 14». VII. EEN VROME WENSCH. Num. XXIII : 10b. VIII. VERLOSSING EN OORDEEL. Joh. III : 16—2.1. IX. GELOOF EN WANDEL. Philipp. I : 27". X. EEN BIDDEND VAARWEL. Hand. XX : 32. Prijs ƒ 2,40.

EEN BIDDEND VAARWEL.

AFSCHEID

AAN MIJNE HARTELIJK GELIEFDE GEMEENTE TE ROTTERDAM. Tweede druk. Prijs 30 Cents.

DE HOOGSTE WETENSCHAP.

LEERREDE over 1 COR. H: 2.

(intreepreek als academieprediker te utrecht.) ijvleidiimj tot »e ijutoewspredihjotg.

' Prijs 30 Cents.

ORATIO

DE SCEPTI0ISMO, HODIERNIS THEOLOGIS CAUTE VITANDO.

Prijs 60 Cents.

Sluiten