Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven, gij hebt het door daden bevestigd. Maar na die vraag doet zich van zelve eene andere, waarlijk niet minder gewigtige voor. Welke Theologie zal het zijn, waaraan wij leven en kracht willen wijden? Of, iets bepaalder geformuleerd,

„WELKE THEOLOGIE 18 IN STAAT, DE STORMEN VAN DEZEN TIJD TE VERDUEEN ?'

Gij denkt er gaarne met mij over na, zooveel de kortheid des tijds het gedoogt, want waarlijk, hier, indien ergens, zal wel het bekende: „tua res agitur" gelden.

De vraag, die ik bespreek, vooronderstelt iets van niet weinig belang; maar dat iets is te gelijk van dien aard, dat het minder hypothese, dan axioma mag heeten. 't Is namelijk, dat het stormt, luider dan anders stormt in den tijd, dien wij beleven; maar wie onzer was ook hardhoorend genoeg, dat hij dit niet reeds meermalen met klimmende ontroering ontwaarde! Het kanongebulder der jongstverloopen weken mogt ons het geluid van den geweldig gedreven wind voor een korte poos doen vergeten; naauwelijks is de vrede hersteld, of de strijd der hoogste levensbeginselen trekt bij vernieuwing ons oog. Ja waarlijk, nevel van alle zijden, maar te midden van dien nevel een storm van ongeloof, twijfel, ontkenning, waaraan het schijnt dat niets meer weerstand kan bieden. De wereld om ons heen gelijkt aan de zee van Genesareth, eenmaal in een donkeren stormnacht door discipelen van Jezus

Sluiten