Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den tijd, hij is zelfs voor het Heden te klein; hoe zou hem het Morgen behooren? De toekomst der kerk behoort evenmin aan een zichzelf weersprekend Naturalisme, als aan een zichzelf overlevend Orthodoxisme, doch allerminst aan beginselloosheid en halfheid.

IV. Maar wat draal ik dan nog langer, het antwoord aan die zijde te zoeken, waar het alleen, maar ook zeker te vinden is? Komt, leent met mij eindelijk aan de stem der christelijke wijsheid, voorgelicht door geloof en ervaring, het oor, en laat zij ons ten leidsvrouw verstrekken. Gij verwacht niet, dat ik in al zijn kleuren het beeld van den theoloog zal gaan schetsen, die mag hopen een zegen voor de kerk der toekomst te worden. De grens van dit spreekuur gedoogt het niet: waartoe ook herhaald, wat ik nog ten vorigen jare bij eene soortgelijke gelegenheid sprak, en gij desverkiezend herlezen kunt? Ik moet mij tot algemeene wenken bepalen, en ook deze liggen zoo voor de hand, dat ik niet eenmaal mijn antwoord op de voorgestelde vraag u heb op te leggen, maar enkel op te vangen en te vertolken wat ik meen, reeds op uwe lippen te lezen.

//Van welke theologen is wat goeds voor de kerk der toekomst te wachten?" „Van de kundigsten, van de meest universeel-ontwikkelden," antwoordt gij aanstonds, zoo gij de teekenen der tijden ver-

Sluiten