Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenstrijdigs zelfs, en toch, hij is één geheel, bezield door één geest, theopheustos, één leven ademend. En wat van den bijbel geldt in zijn geheel, geldt ook, laat mij nu maar zeggen: vau de profeten.

Als gij het leven kent, dat in deze boeken is uitgestort, en gij geeft u de moeite het er in te zoeken, dan zult gij het er overal vinden, en gij ziet het als één levende stroom. Maar dat niet op de oppervlakte, dat niet ten koste van de verschillende persoonlijkheden of met voorbijzien van wat iedere kring en iedere richting eigenaardigs noodig had en dan ook eigenaardigs verkreeg. Het leven is zoo veelzijdig dat ook de grootste tegenstrijdigheden daarin een plaats kunnen vinden, en dat het voorkomen kan, dat wat de een gezegd heeft, uit kracht van hetzelfde beginsel, van hetzelfde leven, door een ander in een anderen tijd en in een anderen kring met evenveel nadruk bestreden moet worden en dan ook wordt.

Bijbelgetrouwheid kan ons dikwijls verplichten in deze of gene omstandigheid te handelen in lijnrechte tegenspraak met deze of gene bijbeluitspraak. Dat is het geheim geweest van de verhouding van den Heiland tot de boeken des Ouden Verbonds. Hij wist zich één leven daarmee en daarom stond hij er dikwijls vlak tegenover.

De waarheid is altoos dezelfde, maar wat er van openbaar wordt, nu eens en dan eens, is dat niet; de toepassing er van is dat niet. Van de waarheid kan men zeggen dat, waar zij in de menschenwereld intreedt, zij zich kristalliseert op verschillende wijze al naar het milieu waarmee zij in aanraking komt. Het water wordt damp of wordt ijs; de wind blaast uit het noorden of uit het zuiden; wat hier samenbindt, brengt ginds een ontploffing te weeg; wat hier het leven wekt, wekt ginds den dood.

Sluiten