Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHRIFTEN

van Prof. Dr. J. J. P. VALETON Jr.

HOOGLEERAAR TE UTRECHT. * * * * *

De Strijd tusschen Achab en Elia.

VOORDRACHT, gehouden April 1900 in de Paedag. Vereeniging van Christ. Onderwijzers. Prijs 40 Cent.

De Boom der Kennis van het Goed en het Kwaad

REDE uitgesproken in de Domkerk, 23 Mei 1899. Prijs 30 Cent.

Amos en Hosea. Prijs ƒ 2.50. Gebonden ƒ 2.90.

Toespraken.

Gehouden in verschillende jaren bij de opening der Academische lessen. Prijs ƒ i.5o. Gebonden ƒ 1.90.

Christus en het Oude Testament. Prijs 90 Cent.

* * UITGAVEN VAN FIRMA H. TEN HOET, NAAST HET STADHUIS, NIJMEGEN * * *

Sluiten