is toegevoegd aan je favorieten.

Een woord tot studenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen die elkaar haast niet kennen, elkaar voorbij loopeü, aan een zelfde academie, en die elkaar den naam „student" eigenlijk niet waard achten?

Nog iets: is „het studentenleven" hier eigenlijk wel vertegenwoordigd? of althans: is wat ik hier van studenten bijeen zie, eigenlek wel vertegenwoordiging van „het studentenleven"?

Er zjjn nog meer vragen die ik hier achterwege laat, maar die het mg moeiiyk maken een antwoord te geven op de eerste door mij gestelde vraag. En toch, zal ik mijn onderwerp kunnen behandelen, dan zal ik iets van een antwoord er op dienen te hebben, want het woord „studentenleven" zal toch wel met opzet gekozen zün. Er is toch zeker niet mee bedoeld het jonge leven van personen die nu ja, toevallig ook studenten zijn. Dan

had eenvoudig gesproken kunnen worden van het jongelingsleven; het ware dan wel zoo duidelijk geweest. Maar neen, gU zflt uitgegaan van de gedachte dat het studentenleven als zoodanig iets is, iets mystieks maar toch ook iets reeels, iets dat in allen deele een eigenaardig ti&CÖet draagt. Trouwens, in het dagelijksch leven hoort men meermalen zeggen, dat men het iemand bijna altoos kan aanzien of hij „student" geweest is of niet, en het is zeker geen compliment, wanneer méh van dezen of genen zegt: ik kan mij niet begrijpen dat hy ooit student is geweest.

Wat 'is dat dan toch? Zeker niet het eenvoudige feit dat iemand zich voor ƒ 200 of f 100 aan een Universiteit heeft laten inschrijven. Er zjjn er ook wel, althans te Utrecht, die om de eene of andere reden dit eens een jaartje verzuimen, en aan wie toch niemand den naam student ontzeggen zal. Maar bovendien is dit veel te veel iets zuiver uitwendigs.