Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is iedere algemeene regel, en nog veel meer ieder voorschrift a priori af tè keuren. Ga heen, overleg het met God, en stel uwe vrijheid in zijn dienst. Hij zal het u laten ontbreken noch aan wijsheid noch aan moed noch ten slotte aan zegen.

2. En dan zeg ik in de tweede plaats: het studentenleven in den dienst des Heeren zal met zijn aristocratisch besef, zooals ik dat trachtte te teekenen, een leven zijn van hoog idealisme.

Ik neem dit woord, hoe contradictoir het ook klinken moge, in streng realistischen zin. Ik denk aan een idealisme dat het. leven beheerscht, dat er niet als een los kleed over heen gehangen wordt, maar waarin wij gegrond zijn, waarvan al ons leven en bewegen uitgaat, waaraan wij vasthouden met al de vezelen van ons bestaan. Want de dingen die gezien worden, zijn tijdelijk, maar de dingen die niet gezien worden, zijn eeuwig.

En nu is dit het geval. Ons studentenleven en ons professorenleven en welk ander leven ook, kan niet staan in den dienst van Christus, wanneer wh' zelf er niet in staan. En daarom, doet gij dat? Maar hoe zal uw studentenleven dan zb'n? Immers aldus, dat gü u ook daarin weet: verlost, met God verzoend, met Christus in den hemel geplaatst. En nu, student!

Ook het studentenleven met Christus verborgen bij God! Het hoofd omhoog, maar als die weten dat wat zh in dezen hebben, zij het hebben, even als al het andere, verloren maar teruggevonden, in den dood gegeven maar daaruit opgestaan met hem die het leven en de opstanding is. Derhalve niets laags meer. Geen toegeven aan zinnelüken hartstocht, op het gebied der moraliteit in engeren, evenmin als op dat in ruimeren zin. Geen leven in dronken-

Sluiten