Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ V. KOUBDHOrr TE GltONIÜGEN IS MEDE UITGEGEVEN '•

DE D? LAATS

DKÏi

THEOLOGISCHE WETENSCHAP

ï ii: d e _

ENCYCLOPEDIE DER WETENSCHAPPEN.

bm de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de groninger hoogeschool,

uilgesproken den 21 November 1872,

DOOÏt

y D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.

Md aantekeningen ƒ 0.30.

DE WETENSCHAP VAN OEN GODSDIENST

, v.n ve

CHRIS. TEL IJK E THEOLOGIE.

1{ E D E V 0 E 11 I N 6 bij br aannaaroing nan l)rt «imglmaarfiunht aau bi (groningrr RtqfttfR

uitgesproken den 30 September 1874,

rr. Gr. H. ïi A M TC li S. ƒ 0,60.

Kgmk El f HiOl^Oi^,

BKU Bi V O.KR ING-

BIJ M AANVAARDING VA! HET HOOGLEERAARSAMBT AAN DE GRONINGER HOOGESCHOOL,

uitgesproken den 10 October 1876,

Dr. J, C li A. M E R.

ƒ0.60.

Sluiten