Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeijends, geef haar vooral ook „de Smidsgezel van Utrecht," een verhaal voor jonge heden, door H. J. van Lummel. Verhaal bovendien zelf nog het een en ander van hetgeen door u gelezen is bij onze oude schrijvers, bijv. bij Brandt, in zijne Historie der Reformatie, op het jaar 1566; voeg er ter Haar's Geschiedenis der Kerkhervorming bij, ook het zestiende Tafreel uit het Derde Deel van de „Geschiedenis der Christelijke Kerk, in Tafereelen" (door Portielje uitgegeven), (1856) bl. 305 enz., van den Hoogl. Moll^ en zeg dankbaar en ootmoedig: welk een tijd!

De Heer zegene ook deze herdenking van de Hagepreek tot verheerhjking van zijnen naam en tot vrijmoediger belijdenis van zijn onveranderlijk Evangelie! Utrecht, Julij 1866. J. L DOBDES.

Sluiten