is toegevoegd aan je favorieten.

Drie tijdpreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEZER.

Welligt bevreemdt de titel sommigen. Tijdpreken? zalmen vragen. Élke preek moet eene tijdpreek zijn. Elke preek moet het oog hebben op den toestand, de behoeften, de licht- en schaduwzijden van den tijd, waarin zij uitgesproken wordt. Zij moet daaruit geboren zijn! Een van mijne vrienden, nu reeds ontslapen, zeide eens tot mij: „Ik vind, dat de meeste Predikanten, bij hunne prediking, doorgaans veel te weinig denken en aanknoopen aan de werkelijkheid van het heden. Men komt uit de volle werkelijkheid van het leven des Zondags in de kerk, vervuld met velerlei gedachten, die met die werkelijkheid in verband staan. Daar hoort men dan eene preek, die — dikwijls — niets met die werkelijkheid heeft te maken, die even goed voor honderd en twee honderd jaren (de vorm niet meegerekend) als nu had kunnen uitgesproken zijn. Gijlieden moet, dunkt mij, meer letten .op al hetgeen er in de wereld, onder de menschen, in dei gemeente gebeurt en plaats vindt. Dan zal uwe prediking ook meer nut