is toegevoegd aan je favorieten.

Drie tijdpreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligde atmosfeer van het Christelijke; dat de Christelijke kerk zelve alle met-Christelijke bestanddeelen Christelijk moge zien worden. Gij wilt toch niet, dat de gelijkenis van het zuurdeesem altijd eene profetie blijven zal. Gij wilt, dat het eindehjk eens kome tot het doorzuurd worden van de drie maten meels! Laat ons dan ook veel bidden, dat de verdeeldheid, welke door Jezus in de menschheid ontstaan is, vele duizenden aan zichzelven moge ontdekken; duizenden en duizenden moge wakker schudden uit hunnen slaap, en moge doen vragen: „Wat mag dit toch zijn? Waaruit is het te verklaren? Waartoe moet het leiden?" Die dan de waarheid hef heeft komt aan de zijde van hen, die zich rondom den gekruisigden en opgewekten Jezus scharen. Zoo moge het aanvankelijk kleine kuddeke al grooter en grooter worden, totdat (o kon het gebeuren!) het geheele menschelijke geslacht gebroken had met dat onheilig leven in de zonde, in de zonde, die wel het aïïerinhumaanste is, dat zich laat denken; totdat het geheele menschelijke geslacht zich vereenigt in de erkenning van Gods hefde, van Gods groote genade, verheerlijkt in de verschijning van Jezus, om dan in Jezus het middenpunt te hebben van hare vereeniging, van hare liefdeseenheid, die alle verdeeldheid uitsluit, naar den wil van onzen God en Vader, die „niet een God der Joden alleen, maar ook der Heidenen" is!

AMEN.