Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanteekeningen behandelde een oogenblik stiltestaan. Alleen maak ik eene uitzondering voor twee, waarvan de eene op blz. 55, de andere op bl. 60 voorkomt. Ik heb er iets over gezegd in twee aanteekeningen, door mij op bl. 44 en 46 aan het door mij geschrevene toegevoegd.

Overigens wensch ik zeer, dat men van Dr. Büchners Voorlezing, even als van zijn voor de dertiende maal uitgegeven „Kraft und Stoff" kennis neme, mits men niet op goed geloof aanneme wat hij zegt, maar hém behoorlijk controleere. Dan vrees ik niet, dat men door zulke aanvallen en uitvallen op ons christelijk geloof aan het wankelen zal worden gebracht. Zulke antagonisten, als Dr. Büchner, zijn niet de meest gevaarlijke, tenzij dan voor lichtzinnigen of slecht onderwezenen. Alleen, wanneer men weinig of niet heeft gestudeerd, en allermiast den mensch, inzonderheid zichzelven, heeft bestudeerd, wordt men licht van zulke bestrijders de dupe.

Utbbcht , October 1874.

J. I. DOBDES.

Sluiten