is toegevoegd aan je favorieten.

De aanval van een materialist (Dr. Ludwig Büchner) op het geloof aan God,

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welkom weer in het strijdperk, wakkere vrienden, die bij de hervatting van onze akademische werkzaamheden met nieuwen moed en frissche kracht tot het onderzoek van de waarheid u aangordt ! Die nieuwe moed en frissche kracht, zij zijn volstrekt onmisbaar. Wij treden werkelijk in een strijdperk, als wij ons tot het onderzoek van de waarheid zetten. Dat onderzoek toch is een voortdurend toetsen, schiften en scheiden, en maakt daarom een voortdurenden strijd noodig en onvermijdelijk; strijd immers tegen vooroordeel en dwaling, tegen partijdigheid en eenzijdigheid, tegen al hetgeen de waarheid bedekt of misvormt. Wij mogen daarom aan geen rust denken, vóórdat wij de waarheid hebben gevonden, vóórdat wij ons hebben verzekerd, dat wij ons niet hebben vergist, dat wij niet hebben gedwaald. Op blijvende rust mogen wij hier niet hopen, daar wij steeds op bestrijding van het als waarheid door ons erkende hebben te rekenen, en tot een vernieuwd onderzoek ons opgewekt moeten gevoelen, en aan handhaving van het als waarheid door ons gevondene moeten blijven denken. Dat alles geldt vooral ook voor ons, godgeleerden, die ons midden in den grooten strijd van onzen tijd geplaatst en gewikkeld zien. Van al de strijdvragen, die aan de orde zijn, staat geene zóó op den voorgrond en beheerscht geene

1