is toegevoegd aan je favorieten.

De aanval van een materialist (Dr. Ludwig Büchner) op het geloof aan God,

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben ik er. — Ja, maar dan kom ik er nooit. Want bij mijn natuuronderzoek begin ik toch ook al zeer spoedig mijzelven te onderzoeken. Mijne ziel, mijn geest, die maken geen bezwaar; want zij worden mij door de wetenschap, bij monde van Dr. Büchner, uit stof en kracht verklaard. Maar mijn zelfbewustzijn, dat treedt hinderend in den weg, en mijn „vrije denken" is evenzeer een steen des aanstoots. Hoort slechts wat Dr. Büchner zelf zegt (bl. 45 zijner Redevoering): „Wenn sich dieses freie Denken, ebenso wie das persönliche Bewusstsein, auf eine allerdings bis jetzt noch unerklarliche und vielleicht immer unerklart bleibende Weise aus dem ewigen Spiel der Atome losringt..." Derhalve, dat ons vrije denken, even als ons persoonlijk zelfbewustzijn, zich uit het eeuwige spel der atomen loswringt, dat is uitgemaakt; maar de wijze, waarop? zij is tot heden onverklaarbaar en zal wellicht altijd onverklaard blijven! Wie wil zich nu toch zulk een staaltje van natuurwetenschap op den mouw laten spelden? De natuuronderzoeker weet immers niet, dat ons zelfbewustzijn en vrije denken uit de stofwisseling moet verklaard -worden en zeker niet uit iets anders te verklaren isr indien hij niet weet, hoe het daaruit verklaard worden moet. De verklaring zelve is immers het eenige bewijs, dat de stelling gegrond is. Zelfbewustzijn en denken komen uit de stofwisseling voort, zegt de Materialist. Bewijs dat, antwoorden wij. Ja, tot heden is het onverklaarbaar en het zal misschien wel altijd onverklaarbaar blijven, zegt de Materialist. En op grond van zulk eene „wetenschap," zoo luidt dan ons antwoord, wilt gij ons Atheisten zien worden? Gij staat reeds voor het Mysterie van ons Zelfbewustzijn en Vrije Denken, zonder daarvan eenige verklaring te kunnen geven; gij hebt de oplossing van het groote levens- en wereldraadsel volstrekt nog niet gevonden; en gij wilt recht hebben, om in elk geval dit te mogen vaststellen, dat er geen God is?!

Hoe meer de mensch het phantastisch geloof aan God vaarwel