is toegevoegd aan je favorieten.

De aanval van een materialist (Dr. Ludwig Büchner) op het geloof aan God,

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden Schrijver is bij de Uitgevers dezes onder anderen verschenen:

De theologische studiëngang geschetst. Methodologische brieven aan een Student in de Godgeleerdheid. Ter lezing aangeboden aan jonge Predikanten. 1866.

Klein 8vo. Tn geheel lmnen bandje

Hermeneutiek voor de Schriften des Nieuwen Verbonds. 1869.' 8vo. Tweede

vermeerderde druk

De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste levensjaren (1563- 1567). Historische en bibliografische nalezing. Met 26 fac-simüés. 1867. In kart. band. , 2.

De Leer der Zaligheid volgens het Evangelie in de Schriften des Nieuwen Verbonds voorgesteld. 8vo. 1870

Inleiding tot de Leer van God. 1870. 8vo

2.

De Leer van God. 1871. 8vo

Geschiedenis van de eerste uitgaven der Schriften des Nieuwen Verbonds in de Nederlandsche taal (1522, 1523), volgens onlangs gevonden exemplaren,

thans voor het eerst beschreven, ma. ovo

De toepassing van de Ontwikkelingstheorie, niet aantebevelen voor de GeschiedeniT der Godsdiensten. Redevoering op den Jaardag der Dtrechtache Hoogeschool bij de overdracht van het Rectoraat (26 Maart 1874) . . . • 0