Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ffl.

Strijd en inmenging in de twisten onzes tijds zijn echter voor onzen Schuurman slechts bijzaak geweest. Een „bode des vredes" was hij, en in vrede heeft zijn kort maar werkzaam leven de vrucht des lichts gezaaid.

Die arbeid is in de gemeente bekend, en behoeft niet nader in herinnering te worden gebracht. Het meest algemeen bekend tijdperk zijn de tien jaren van zijn leven, waarin hij zich als evangelieprediker naar onze Oost begeven, te Batavia het evangelie gepredikt en het Seminarie ter opleiding van inlandsche christenen tot den evangeliedienst, met hulp van trouwe broederen, opgericht heeft.

Met welke bezwaren die arbeid is gepaard gegaan, weten velen, maar nog meerderen weten het niet. De trouwe dienstknecht, die althands geen geldelijk voordeel beoogd, maar wel het tegendeel daarvan ervaren heeft, ontving reeds daarboven zijn loon uit 's Heeren hand. Maar ook hierbeneden blijft

Sluiten