Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Heer en Heiland Jezus Christus heeft zijner Gemeente opgedragen, het Evangelie te verkondigen en alle volken tot zijn discipelen te maken. Zij volvoert die taak van den beginne af als Kerk, d. i. als georganiseerde Gemeente. Reeds door haar bestaan op zichzelf, maar verder ook door haar uitgesproken woord, belijdt zij den Naam haars Hoofds.

Dit belijden is het eigenlijk levensdoel der Gemeente, ook van elke afzonderlijke. Zij heeft hier op aarde niets anders te doen dan dit. Al wat zij verder verricht en ondervindt, vloeit uit dit belijden voort.

Onze hervormde Kerk doet het thands niet meer. Er zijn vele Voorgangers in haar, die het doen, maar de Kerk als Kerk doet het feitelijk niet meer. Naar onze Reglementen, die het belijdend karakter onzer kerk • krachteloos maken, heeft in werkelijkheid de erkenning en de ontkenning van 's Heilands Naam gelijk recht, en belijdt de hervormde Kerk als hoogsten regel van haar bestaan feitelijk niet den levenden Persoon des^ Heeren, maar de gestelde Orde die allen omva£. Met die Orde bedoelen wij niet slechts de Reglementen, maar vooral dat alle overtuigingen elk-

Sluiten