Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent het „ons" van dit uw woord dat ik aanhaal, ben ik gerust. Gij volgt dien weg niet, en kunt er dus niet door van het rechte spoor worden afgeleid. Voor mij is hij de weg des Geloofs, en ik ben mij bewust van ook in deze toepassing in den geloove te staan. Dit laatste bedenkelijk achtende, stemt gij echter toe dat wij zamen op éénen weg des Geloofs wandelen. Welnu, zoo is dan mijn laatste woord tot U: Twee wegen, één doel. Bén doel in den hoogstenzin. Eén doel voor de gemeente des Heeren, zich uitsprekende in de verzuchting die uit ons beider harten opstijgt: „Doe wel bij Zion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op!" Eén doel voor onszelve en voor allen die wij liefhebben — het nieuw Jeruzalem en de eeuwige aanschouwing des Konings dien wij dienen, in de heerlijkheid met alle Zijne uitverkorenen rondom den Troon.

Sluiten