is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische orthodoxie en modernisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linkerzijde moeten worden. Nog sterken de meesten hunner „de gemeente" in haar vooroordeel tegen de modernen, gelijk zijzelven veelal vreezen voor den omgang met hen. Maar inmiddels hebben zij die gemeente toch wakker geschud. Zij is opmerkzaam geworden op wat er leeft in de zielen der voorgangers. Zij zal zich niet spoedig te slapen leggen, want ze zal meer willen weten. Ze zal er zich over verwonderen, dat de moed van enkelen nog niet meerderen heeft bezield, om nu ook te zeggen, wat ze misschien tientallen jaren hebben verzwegen. *) Bij 't beroepen der leeraren zal zij hen ernstiger dan te voren dwingen tot het geven van rekenschap.

Het eenige wat ons te doen staat is: wachten en vertrouwen. Geen pogingen in 't werk stellen, om de ethischen te doen overkomen naar de linkerzij. Veeleer er dankbaar voor zijn, dat in den boezem der rechtzinnigen 't réveil is geboren. — Laat de strijd onder hen worden gestreden! 't Zal een kwestie van jaren zijn. Onder de ethischen zeiven zal een scheuring komen. Er zullen er zijn, die — huiverend voor een afglijden naar links — zich stellen onder de hoede der sterke confessioneelen. Anderen, de meesten, zullen „ethischen" blijven en vroeg of laat uit zelfbehoud, maar bovenal gevoelend de verwantschap der soorten, een verbond aangaan met degenen, die nu staan ter linkerzij.

Ook ter linkerzij is echter nog bij velen eene verheldering der begrippen noodig. Want ook daar wordt

') Vgl. Dr. Cramer, Bijbel en kritiek, blz. 47, 60, 61.