Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN P. Dz. VEEN, AMERSFOORT.

Prof. Dr. A. DREWS.

De Ontwikkeling der Antieke

Philosofie en Religie in haren voortgang geschetst.

Vertaald doob De. A. H. DE HARTOG. Prijs ƒ0.90.

Naar een kort en zakelijk overzicht van de geschiedenis der wijsbegeerte wordt telkens gezocht. Wat de oude philosofie, tot op het Neoplatonisme betreft, kan Dkews' beschouwing in deze goede diensten bewijzen.

D. J. VEEN.

Wanneer is Christus gestorven?

Eene oplossing van het hoofdbezwaar tegen het Johannes-Evangelie. Prijs ƒ0.90.

„Dit werkje getuigt van ernstige studie en is de aandacht der gemeente zeer waard." (Haarl. PredikbM. 23 Maart '07.)

„Een zeker belangrijke studie." (Amersf. Dagbl. 18 April '07.)

„Een merkwaardig boekske." (De Standaard 8 April '07.)

„Het zoo netelige vraagstuk der chronologie is op scherpzinnige wijze behandeld." (Ds. R. in Het Friesch Dagblad.)

,,'tls opmerkelijk, dat de Katholieke traditie, zooals die in de Groote Seminariën, gedoceerd wordt, hetzelfde jaar en denzelfden datum vermeldt, welke de Heer Veen verkregen heeft alleen door berekening. —"

Ingezonden door H. (Nieuws v. d. Dag 18 April '07).

Sluiten