Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN P. Dz. VEEN, AMERSFOORT.

GEDACHTEN UIT TAULER

VERZAMELD DOOR

L. DE HARTOG-MEYJES.

Prijs ƒ1.75. — Geb. ƒ1.90.

„Het is een uitgelezen verzameling van de grootste waarde voor hen, die in dezen drukken t|jd verlangen nu en dan met zich zeiven en met God alleen te z(jn."

(Nederl. Kerkbode 13 April 1.1.)

,Het is noodig eens kennis te nemen van de gevoelsuitingen der godvruchtige mystieken en daaraan zjjn inwendig leven te toetsen." (De Nederlander 15 April 1907.)

„In een keurig bundeltje worden ons .Gedachten uit Tauler" voorgezet." (De Hervorming 20 April '07.)

„Wij denken dit boekje nog vaak te voorschijn te halen."

(Eltheto 25 April '07.)

Sluiten