is toegevoegd aan je favorieten.

Theologie des kruises

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan zijn geboren, al zien wij haar nog niet. Een ondeelbaar oogenblik is er maar voor noodig, een kleine verschuiving van 't zwaartepunt, een schijnbaar onbeteekenende levenservaring, een teleurstelling, een verlies. Met 't accent wordt de richting verlegd. De „healthy minded" kan er een „sick soul" door worden. En de „sick soul" leeft dicht bij de dwaasheid van het kruis.

Of 't bij velen zoo zou geschieden in onze dagen ? Of de schaduwen van 't heden voor 's menschen dieperen blik op wereld en leven niet heilzaam zouden zijn? Ik meen, zij kunnen ons ertoe helpen, om onze wijsheid te vergeten en wat meer te gaan verstaan van de dwaasheid, waarvan Paulus sprak. „Weisst du nicht, theurer Vater", zoo schreef Luther den 22en Juni 1516 aan Michael Dressel, den Augustijner prior te Neustadt an der Orla, „weisst du nicht, dass Gott darin wunderbar ist bei seinem Volke, dass er Seinen Frieden gestellt hat mitten in den Unf rieden hinein ?.... Nicht der hat Frieden, den niemand stört: das ist der Friede der Welt; sondern der, den jeder und jedes stört und der gleichwohl das alles ruhig und freudig ertragt. Du sprichst mit Israël (Jerem. 6 : 14): Friede, Friede! und ist doch kein Friede. Sprich lieber mit Christo: Kreuz, Kreuz! und ist doch kein Kreuz. Denn so bald ist das Kreuz nicht mehr Kreuz, als du fröhhch sprichst: Gesegnetes Kreuz, unter allem Holz ist dir keines gleich!" *•)

Ik heb gezegd.

*) Van deze aan Luiken Werke, Berliner Ausg., 1905, Bd. VIII, 316, ontleende vertaling luidt Luther's tekst, bjj Endebs, Luthers Briefwechsel, 1884, I. 43: „An ignoras, optime Pater, quod Deus ideo est mirabilis in populo suo, quod pacem suam posuit in medium nullius pacis ?.... Non ergo ille pacem habet, quem nemo perturbat, imo haec est paz mundi; sed ille, quem omnes et omnia perturbant, et haec omnia cum gaudio quietus sustin et. Tu dicis cum Israël: paz, pax, et non est paz; die potius cum Christo: crux, crux, et non est crux. Tam cito enim cruz cessat esse crux, quam oito laetus dixeris: cruz benedicta, inter ligna nullum tale!"