is toegevoegd aan je favorieten.

Gedachten over het begrip en de roeping der dogmatiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk was het mijn plan niet deze toespraak te laten drukken. Ik wenschte aan haar onderwerp eene breedere behandeling te wijden.

Maar de vriendelijke aandrang van vele studenten, die mij verzochten haar in 't licht te zenden, heeft mij tot de uitgave doen besluiten.

Eene nadere bewerking zou haar het karakter van toespraak onvermijdelijk doen verliezen, terwijl zij toch als zoodanig door velen harer hoorders werd begeerd.

Daarom geef ik haar, zooals ik haar heb gehouden.

De welwillende lezer neme haar enkel voor hetgeen zij wil zijn. Men houde zich overtuigd, dat ik levendig besef hoe ver zij beneden den eisch van het onderwerp staat, waarover zij slechts eenige gedachten bevat.

Moge zij nochtans genoeg goeds bevatten, om iets goeds te kunnen uitwerken I

Utrecht, October 1882. Dk. t. cannegietek.