Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ is mede verschenen:

aletta hooq

EERSTE LICHTSTRALEN

Godsdienstig Onderricht aan Jonge Kinderen

Met een woord vooraf van Dr. J. H. gunning J.Hzn. en 4 illustraties in lichtdruk, f 1.50 ingenaaid; f 2.— gebonden Dr. J. H. Gunning: „Dit boekje is noodig als brood". P T. SminkT.Bzn. in Pniël: „Eindelijk, eindelijk eens een boekje dat heerlik den kindertoon treft 1... Alles aan en In dit boekje is een aanbeveling waard. De toon: verrukkelijk eenvoudig, of kinderen samen praten. De inhoud: door en door bijbelsch. En de uitgave: hoogst aantrekkelijk... Laten wij zorgen dat dit boekje heel gauw een huisvriend wordt ,

JggP» Bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te BAARN is verschenen:

ROMAIN ROLLAND

JEAN-CHRISTOPHE

De Geschiedenis van een Jeugd

(L'AUBE - LE MATIN — L'ADOLESCENT)

Uit het Fransch door Fenna de Meyier en B. Stolk

Onverkorte en wettige vertaling (363 compres gedrukte bladzijden) f 2.50 ingenaaid; f 3-— gebonden (Drie deelen in één)' De Arnh. Crt. schreef: „Hier is een doorloopend meesterschap te bewonderen. De groote kracht van dit boek is niet alleen gelegen in het StiSlare zifn van de hoofdpersoon, maar ^ «OT^

S-tiekening van de omgeving... Zij, die het werk in het Hollandsen Sralten, hebben in dl vertolking 'de atmosfeer zeer knap weten te bewaren".

BredascheCrt.: „Een superbe werk. Het staat hoog boven de meeste boeken van dezen tijd. Het lezen is één onafgebroken genieten; de schoonhefóf welt als uit een onuitputtelijke bron De vertaling van Fenna de Meyier en B. Stolk is goed, vlot, met eerbied zelfs verzorgd .

Nederl. Bibliographie: „Verrassend fijn... een openbaring...."

Uitgave der Hollandia-Drukkerij te Baarn

verschenen:

Sluiten