is toegevoegd aan je favorieten.

De open kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten der samenleving", zal zij kracht tot hervorming en opbouw moeten schenken, zal zij licht moeten doen schijnen. Dit laatste betekent niet dat zij een wel omschreven politiek, sociaal en cultureel program zal moeten opstellen. Dat kan zij niet. Wel kan en moet zij richtlijnen, beginselen aangeven. Want deze vloeien voort uit het evangelie.

Van Daniël wordt verteld, dat hij in zijn opperzaal open vensters had, die uitzagen naar Jeruzalem. Zo zal de kerk open moeten staan voor Gods heiligen Geest. Daniël echter ontving achter die vensters kracht om te strijden en te arbeiden in de wereld. Zo zal ook de kerk in de wereld moeten staan, bereid het volk te dienen, open dus voor al zijn noden. Zoals Christus in de wereld stond, wiens lichaam zij toch heet. Dat brengt gevaren mee, van wereldgelijkvormigheid, ongetwijfeld. Maar een kerk die geen risico durft lopen, kan haar roeping niet vervullen en bergt geen geloof meer. Een kerk die haar taak verstaat en haar afhankelijkheid bewust is, hebben wij te steunen, zo veel wij kunnen, Aan de kerken ontbreekt veel. Laten wij de wijze woorden bedenken, die Mevrouw Roland Holst Thomas More laat zeggen:

Er zijn geen vlekkelooze zaken

om voor te leven en te sterve'; er zijn

zuiv're harten, die ook in zaak, bevlekt

door mensch'lijke onvolkomenheid, omhelzen

hun hoogsten levensdroom.