is toegevoegd aan je favorieten.

Staande in uwe poorten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CB 3 '

10449 ^v^vwJ^^^^^P^«

I STAANDE IN UWE POORTEN. !

Uitgesproken, in de ure des gebeds, vóór de Voorloopige Synode der Ned. Geref. . Kerken, te ^Amsterdam, op Maandag' 6 Juni 1892,

DOOR

H. HOEKSTRA,

Dienaar des Woords te Kollum.

UTRECHT,

A. FISSCHER. 1892.