Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weêr in haar kerkelijk leven in de paden van Gods woord geleid, een deel door de scheiding, waaraan hier ter stede de naam van den ouden Brummelkamp, die immers altijd het broederhart zocht, verbonden is; een deel door de kerkelijke beweging van '87 — namens deze kerk wordt. U toegebeden, dat de Heere en Koning der kerke in uwe beraadslagingen en handelingen zijne heerlijkheid op U legge, en dat Hij U doe zijn als degenen, van wie wij in het eerste boek der Kronieken lezen (12 : 32); „de kinderen van Issaschar, die ervaren waren in het verstand van de tijden, om te weten wat Israël doen moest."

En hiermede verklaar ik deze Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland geopend.

Sluiten