is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgen heeft of zou ktmnen hebben, ook dan is niijn antwoord ontkennend. Indien dat werkelijk beweerd worden kan, ook dan nog ontbreekt mij genoegzame medische kennis om dit tegenover de medici die het tegendeel beweren te verdedigen.

Maar wat ik beweer is dit, dat de geneeskundigen, die voor de vaccine zijn zich kunnen beroepen op resultaten, die niet door een niet geneeskundige kunnen worden weerlegd en dat door de ondervinding van een halve eeuw de schrikbeelden niet zijn verwezenlijkt die door sommigen ons zijn voorgehouden.

Daarom kon ik niet anders dan ook in dit geval mijne kinderen aan den raad van mijn geneesheer over te geven.

Was mijn huisarts een tegenstander van de vaccine op voor hem geldende wetenschappelijke gronden, ik zou mij ook dan waarschijnlijk in dit geval aan zijne leiding overgegeven hebben, zooals ik dat doe in het gebruiken van de andere middelen , die door hem worden voorgeschreven.

En in dit geval zou het mij onverdragelijk zijn, door de wet gedwongen te worden tot iets, wat een man van het vak, een bij den Staat als bevoegd erkende geneeskundige mij ontried.

De Staat komt hierdoor clan ook in strijd met zichzelven. Hij verklaart iemand bevoegd om overeenkomstig1 'zijne wetenschapelijke overtuiging de menschen in alle gevallen te behandelen, en, zonder als Staat hiertoe bevoegd te zijn, bindt hij hem tevens de handen. De Staat kièsl!'£arï!ij, waar hij geen partij kiezen kan.