is toegevoegd aan je favorieten.

Schets der Christelijke zedeleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE DEEL.

Bijzondere Christelijke Zedeleer, of Pligtenleer.

INLEIDING. BU

Begrip en verdeeling der pligten 51

EEKSTE HOOFDSTUK. Liefde jegens Goden zijnen zoon Jezus Christus (eerbied en aanbid1 ding, dankbaarheid, vertrouwen (leer van het gebed), gehoor- ^

zaamheid)

, TWEEDE HOOFDSTUK. Liefde jegens ons zeiven (zelfwaardering, zelfbewaring, zeifont- ^

wikkeling)

DEBDE HOOFDSTUK.

64

Liefde jegens onze naasten

I. In het algemeen als waardering, bewaring en ontwikkelmg

van onzë naasten. H.s In onze bijzondere betrekkingen als van ons gezin, den staat, de kerk of Gemeente. Besluit

De lezer wordt verzocht te verbeteren: Bladz. 13, reg. 10 en bladz. 34, reg. 12, Antoni«s in Mtoninus

35 _ 8 Joh. m. in 1 Joh. III, en aldaar: c» vooral 'geheelen'overgang tot de vereld in ongeloof en vereldsgesindheid.

« 2"9, reg. 15, bij de aangehaalde plaatsen te voegen: Matth. XIX: 28 en Openb. III: 21.