is toegevoegd aan je favorieten.

Schets der Christelijke zedeleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen den geest, en wordt daarin versterkt door verkeerde opvoeding, gebrek aan of verkeerd Godsdienstig onderwijs (Rom. 1 -. 21. Jok. XVII: 1), verkeerde voorbeelden (1 Kor. XV: 33. Gal. V: 9. Matth. XVIII: 6, 7), verkeerde maatschappelijke inrigtingen, en verschillende omstandigheden, waaronder men leeft.

Het begeeren openbaart zich in alle menschen als natuurlijke afwijking van het goede of van God (Rom. V: 12, 19. 1 Kor. VII: 7, 9), volgens Rothe tweeledig als zinnelijke en zelfzuchtige, volgens Julius Müller *) alleen als zelfzucht, met twee tegenovergestelde grondrigtingen, hoogmoed en overmagt van zinnelijken lust. Overeenkomstig 1 Joh. II: 16, zou men haar drieledig kunnen noemen, zucht naar zinnelijk genot, buikdienst (Luk. XVI: 19, Phil. III: 19), zucht naar bezit, mammonsdienst (1 Tim. VI: 9. Matth. VI.: 24), zucht naar aanzien en magt, eerdienst (Matth. IV : 9. Joh. VIII: 50. Gal. V: 26).

Het begeeren tegen over den geest (Rom. VII), is zelf zonde (inwendig), en baart de zonde (Matth. V: 28. XII: 33. vlg. XV: 18).

Aanm. De begeerlijkheid is op zich zelve nog geene zonde,' maar het begeeren is zonde. De eerste is noodzakelijk by den mensch, want zonder haar is de verzoeking onmogelijk, en zonder verzoeking bestaat er geene deugd. Niet ongepast is de vergelijking van de begeerlijkheid bij een vogel, die over ons heenvliegt, het begeeren bij een vogel, die zijn nest op ons hoofd bouwt. Het eerste hangt niet van ons af: het laatste kunnen wij beletten. Het begeeren is het zoeken van het zijne (Phil. II: 21), waarin het wezen der zonde erkend wordt. De begeerlijkheid is zeker bij jonge kinderen zeer sterk, en toch zijn zij door den Heer geschikt geacht voor het rijk Gods (Matth. XVIII: 3).

Vergelijk Martensen, § 39.

t) Die christliche Lehre von der, Sünde, waarvan verslag is gegeven in de Jaarb. voor Wet. Theelog. I. bl. 329—432, en onlangs de derde, vermeerderde en verbeterde uitgave verschenen is.