Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de uitgevers dezes is van denzelfden Schrijver mede verschenen:

Prof. Dr. J. M. S. BALJON,

De Oud-Christelijke Letterkunde. Redevoering bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. Prijs f 0,60.

Een Nieuw Begin. Toespraak bij de Opening der lessen. Pr^js f 0,30.

INLEIDING op de Boeken des NIEUWEN

VERBONDS. Prijs: geb. f 6.-, Ing. f 5.40.

GRIEKSCH-THEOLOGTSCH WOORDENBOEK hoofdzakelijk van de OUD-CHRISTELIJKE LETTERKUNDE. I" en H«» Stuk. Prijs per vel druks lïVa Cents.

De tekst der brieven van Paulus aan de ROMEINEN, DE CORINTHIËRS en de GALATIHRS als voorwerp van de CONJECT UB AALKRITIEK BESCHOUWD.

Prijs f 2.50.

Sluiten