Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen is en als zoodanig ook wordt gehandhaafd, zijn zij tevens, niet zonder beteekenis voor de bewegingen van onzen tijd. Zij zijn:

I Een leek is ook in de Protestantsche kerk onbevoegd en ongeroepen, om in 'topenbaar als Schriftverklaarder op te treden.,

II Het vasthouden aan de aloude grondslagen des Christelijken geloofs is eene mode van onzen tijd.

III Het Christelijk geloof moet in onze dagen anders opgevat en uitgedrukt worden dan in vorige eeuwen.

IV Het voorstellen van de eigenaardigheid der voordragt van Mr. i. da costa en het verdedigen van eene hedendaagsche Theologie door deja Referent.

V M'. i. da costa verbrak in eene Christelijke voordragt het verband tusschen inhoud en vorm.

Dec. 1846.

Sluiten