is toegevoegd aan je favorieten.

Mr. I. da Costa en de referent zijner voorlezingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoovele feiten uit andere landen en ook uit ons land, die hem ten minste ernst moesten geleerd hebben in het beoordeelen, en hem niet onbezonnen naar een woord als uit de lucht doen grijpen , om datgene uit eene modezucht te verklaren, wat onbedriegelijke teekenen van innerlijk leven met zich voert. Wij willen niet ontkennen , dat er ook hier , gelijk bij alle goede en ware dingen van het leven, niet alles goud is wat er blinkt, dat er niet uiterlijk, hier en daar, wat aankleeft dat ontsiert, maar dit heeft geene gemeenschap met den stam, waar het slechts aangehecht, niet uitgegroeid is. Dit noemt jnaen dan met uilman eene karikatuur van het heilige, ten bewijze, dat men het opmerkt , maar neemt er geen bewijs uit tegen de zaak zelve.