Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«codemiaansch. Is dat niet een dertigponder?» Hiermede moeten nu de lezers van den Tijdsp. zich tevreden stellen en dit wordt geschreven door iemand . die, in den aanvang van zijn verslag, vreest, dat er zeer velen slechts weinig van deze voorlezingen zullen mede gedragen hebben. Wij vreezen niet, maar wij zijn verzekerd, dat er niemand zijner lezers zich zelfs, in de geringste mate, daaruit eene voorstelling zal hebben kunnen maken van da costa's voordragt over dat heerlijke gesprek van den Heer met mco»emüs , zoo hij er niet bij tegenwoordig was. Wanneer dit gesprek door da costa zoo mishandeld ware geworden , had de Referent, billijk hierover vertoornd, in plaats van in schoolschen ijver telkens voor de hedendaagsche theologie in de bres te springen, dat gesprek als een Christen, op eene mannelijke wijs, moeten handhaven, ten einde het verkeerde hierin door da costa mondeling begaan , zooveel mogelijk schriftelijk te herstellen. Maar hij deed juist het tegendeel. En het is alleen te verklaren uit eene oppervlakkige en onvruchtbare Schriftverklaring, die terugdeinst voor iedere doortasting in waarheden, die regtstreeks op hart en leven moeten werken , dat de Referent ook hierin, zooals in het geheele verslag over de oppervlakte der voordragt als heenglijdt, en zelf echt Nicodemiaansch over woorden valt, omdat hij de zaken voorbij ziet.

Da costa heeft niet in het minst de theologie tot het doel der toepassing van dit gesprek gesteld, «maar in de «eerste plaats het hart van den mensch, dat er altijd op uit »is, om door een natuurlijk instinkt zich te onttrekken aan «alles wat het pijnlijk aandoet, en zich liever overgeeft aan » eene zinnelijke zelfzucht. Hierdoor heeft men, ten einde de «consciëntie eenigermate tevreden te stellen, de kunst ge«leerd, om woorden in de Schrift van daden te scheiden

4

Sluiten