is toegevoegd aan je favorieten.

Verijdeld of verblind?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene renke uitgaat, dat hij. het getrouw voor de Waar-

"t^rr^nen beschuldigen, dat wij door deze uitgave het onheil Israëls op de straten.der vijanden houden hebben uitgebazuind, dezulke bedenke dat Dr. Kuyper het onheil'lsraëls zelfs bewerkt dooi: te t„ hten der Overheid het gezag te ontnemen en haai macht

te verkleinen. , Ktnatsbe-

Of geschiedt dit om te beter op de btaatsDe

!r t« stooten ziin stichtingen en meeningen in Znst doen komen', maar die werkel blijven door de gunst SS menschen zelfs van zoogenaamd Gereformeerden met II zön zii ook van goïd, zilver, kostelijke sleenen, zij %:Zut U stoppelen* gelijk, alsz* ^'^^ waarvoor geen ontzenuwing van Art. 36 ze zal k^in^u behoeden, evenmin als Dr. Kuyper zelf er aan ontkomt.

Wat of ™e ook niet staat °P g* 7andieWaaï; heid welkTmede in de aangevochten zinsnede wordt

Uii£t«*7tt% geheel, wij vreezen er daarom niet voof zon, ook zonder menschelijke verdediging best blTvèn staan, dewijl het vaste fundament Gods staat (1 Cor. 3 : 10 vgg., 2 Tim. 2 : 19).