is toegevoegd aan je favorieten.

Verijdeld of verblind?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den uitgever dezer kan men ook inteekenen op

„DE TOEKOMST",

Tijdschrift van ör. P. G. DATEMA, te Hasselt.

Jaarlijks verschijnen, E>. . 12 afleveringen, elk .van stens l'/'j.vel druks.

Prijs per- aflevering, franco per post, 20 Cent. Men verbindt zich voor een geheelen jaargang.