Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- KERK EN SECTE •

Een brochuren-reeks onder Redactie vanj Dr. S. D. VAN VEEN

|MET MEDEWERKING VAN:

G. Barger, H. H. Bargbr, N. van Beek, Pastoor J. H. ^JB Berends, Dr. J. A. Beverman, M. Beversluis, Dr. J. P. de Bib, Prof. Dr. T. Cannegieter, Mr. F. Erens, H. Ermann S. J., Alfred Farlow, F. C. Fleischer, Dr. L. Heldring, Mr. isidore Hen, Dr. A. C. A. Hoefman, P. H. Hugenholtz Jr. A. Kleinschmidt, W. F. K. Klinkenberg, Dr. P.J.Kromsigt, Prof. Dr. E. F. Kruijf, Prof. Dr. H. H. Kuyper, M. Lindenborn, Opperrabbijn M. MONASCH, M. Moov, Dr. H. M. van Nes, B. Nieuwburg, Charles W. Penrose, M. A. Perk, Prof. Dr. Joh. W. Pont, J. CjUAST, Otto Schrieke, Prof. Dr. J.J.P. ValetonJr., S. L. Veenstra, G. Veldhuizen Sr., G. H. Wagenaar, Opperrabbijn L. Wagbnaar en vele anderen.

WIJZE VAN UITGAVE

j|De brochures zullen verschijnen in vrije volgorde, in seriën van 10 nummers. Bij inteekening per serie is de prijs f 3.—, om de 3 a 4 weken een nummer, terwijl afzonderlijke nummers verkrijgbaar gesteld zullen worden voor 40 cents per nummer.

PROSPECTUS.

„Kerk en Secte" ziet het licht in den vorm van een reeks op zich zelf staande geschriften, waarin door mannen, der zake kundig, voor 't beschaafd leekenpubliek in beknopt bestek en op heldere wijze beschreven worden de leer, de inrichting, de eigenaardigheden en eventueel ook de ceremoniën der onderscheiden kerkgenootschappen en secten van den tegenwoordigen tijd, in hoofdzaak van dezulke, die — 't zij als belangrijke centra of als bescheiden vertakkingen — in ons eigen land gevonden worden. Ook de voornaamste geestelijke stroomingen buiten alle Kerkelijk verband vinden behandeling.

Hieronder laten wij een voorloopig schema volgen van de Kerken, Richtingen en Secten, welke zullen worden beschreven:

(ste 3e pag. v\d omsMg).

Sluiten