is toegevoegd aan je favorieten.

Het reorganisatie-ontwerp van "Kerkopbouw" beoordeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenspreking en broederlijk vermaan ruimschoots plaats wordt ingeruimd.

Wij willen het hierbij laten. Nog zou onderstreept kunnen worden, dat de ouderling niet benoembaar is tot visitator of moderator, dat zijn ambt in art. 28 van het Algemeen Reglement op een wijze wordt omschreven, waardoor juist het toezicht op de leer wordt geëlimineerd. Dit alles kan ook al weer geen toeval zijn. Naast angst voor de Class. Vergadering komt hier angst voor den ouderling. Beide hangen samen. En beide tezamen zijn niet los te maken van de principieele fout: dat door het instituut van den Visitator-Moderator in den voorgestelden zin de ambtsgedachte in gereformeerden geest wordt ondermijnd.

Onze critiek was scherp en onomwonden. Wij waren dit aan Kerkopbouw verplicht.

Men hoort zoo nu en dan klanken, alsof wij spelbrekers zouden zijn. Er is nu een mogelijkheid om tot Reorganisatie te komen en wij zouden die mogelijkheid zonder meer afwijzen. De leiders van Kerkopbouw zullen dit oordeel echter niet uitspreken.

Want Kerkopbouw gaf immers geen bemiddelingsvoorstel. Het zocht geen weg, waarlangs het èn Kerkherstel èn de Vrijzinnigen zou kunnen bevredigen. Het Ontwerp is geen resultaat van wikken en wegen naar beide kanten, maar van principieele overwegingen.

Kerkopbouw gaf geen bemiddelingsvoorstel.*)

Kerkherstel geeft geen bemiddehngscritiek.

En zoo is het goed.

Alleen angstige harten kunnen bang zijn voor de scherven, die naar hun oordeel het gevolg moeten zijn van deze botsing.

Zij, die gelooven, zoeken wel de eenheid, maar stellen toch ook principe tegenover principe. Van beide kanten.

Het woord is nu aan de Kerk zelf. En ook dat is goed. Alle gesprekken van theologen en alle Ontwerpen van bepaalde vereenigingen zijn slechts voorbereidend werk en inleiding.

J) Zie blz. 18 van de „Toelichting" door Ds Noordmans.