Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en op zulke wegen wandelen, mg hebben ze — en dit niet in één geval maar herhaalde malen — enkel leed gebracht.

Gode zij dank, als men in dat leed zijn gericht mag zien, óók toen Hij kwam om de overgebleven kracht af te breken, en weg te werpen wat schade voor lichaam en ziel kan zijn, opdat wij zouden leeren het Evangelie te verkondigen.

Niets meer en niets anders. Christus alleen en anders geen.

Ik dank God, dat ik nog na 40 jaren van dezen kansel heb mogen zeggen, dat Hij der gemeente gegeven is tot een Hoofd over alle dingen, de gemeente welke Zijn lichaam is in deze wereld, opdat Hij de Koning zou zijn van alle koningen der aarde. Amen.

Psalm 118:7.

Nadat de gemeente den leeraar Ps. 134 : 3 had toegezongen, sprak deze een woord van dank en zeide daarop zoo ongeveer het volgende:

„Toen de Duitsche ridders Luther hun zwaard aanboden om het Evangelie te dienen, zeide hij: „Niet alzoo! Het woord zal het doen!"

God schenke mij de genade lang genoeg te leven om die overtuiging algemeen te zien worden, ook in deze gemeente".

Sluiten