Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CB

Herdruk ter verspreiding

. MIS, LAID, HOOBT DIS BEBB8I WOQlil

EEN ALARM KREETl

tot

VSDEBLAVS.

bij gelegenheid van het Nationaal gedenkteeken.

door

F A. C. VAN STRALEN,

lid van de ééne, ware, uitverkorene kerk, gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan jehovah de heere christus jezus het eenig hoofd en de uiterste hoeksteen is.

NEDERLANDSCHE GELOOFSBELIJDENIS

ART. XXVII, XXVIII, XXIX. HEIDELBERQSCHE CATECHISMUS

ZOND. XXI.

Oorinchem,

A. VAN DER MAST,

1 8 6 3.

Gratis verkrijgbaar bjj L. H. Wentzel, BoezemsingeJ 15a.

I

m

Sluiten