Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. a. des am0r1e van der hoeven, floOgl. bij het

Seminarie der Remonstranten te Amsterdam.

Dc. th. k. m. von baümhader, Pred. te Geervliet.

Dr. j. i. doedes, Pred. te Rotterdam.

Dr. w. moll, Hoogl. der Godgel. aan het Athenaeum illustre te Amsterdam.

Dr. j. j. van oosterzee, Pred. te Rotterdam.

g. vissering, Pred. bij de Doopsgezinden te Wormer en Jisp.

j. r. wernink, Pred. te Vlaardingen; benevens meerderen, die wij niet behoeven te vermelden. Doch daar de Faculteit van oordeel is, dat een groot getal Bijbelvertalers de'zaak, die men begeert, zal doen mislukken, onthoudt zij zich van alle verdere consideratiën.

De Faculteit bidt over Uwe gewigtige beraadslagingen den zegen Tan God af.

UTRECHT, DE THEOLOGISCHE FACULTEIT DEB

13 April 18g3 -^Jw UTRECHTSCHE H00GE8CH00L,

H. BOUMAN.

H. J. ROYAARDS.

H. E. VINKE.

Sluiten