Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheid tusschen profeet en woord ; de profeet heeft het woord, maar i s het niet. De profetische openbaring is geen eigenlijke openbaring ; ze is „Hinweis" naar de openbaring. De openbaring is daar, waar woord en persoon samenvallen. Het woord is er nog niet, waar het slechts gesproken wordt en dus den vorm van een idee heeft, maar het is daar, waar het persoon wordt. „Das Wort als Offenbarungswort ist dort erst völlig Wort Gottes, wo es völlig Person ist." l) Het profetische woord is slechts „Wort vom Wort".

Is het woord een persoonlijk woord, dan is deze persoon van boven. Openbaring, woord Gods komt van gene zijde der grens, die God en mensch scheidt. Is dit woord persoon, dan komt deze persoon van gene zijde, uit Gods schoot, uit het geheimenis van het Goddelijk „Ansichsein". 't Komt bij Christus aan op de vraag : vanwaar is Hij ?, welke vraag identiek is met deze andere: wie is Hij ? Zijn „wie" is Zijn Godheid. Is Hij werkelijk de openbaring Gods als persoonwoord, dan is Hij zelf „Gott von Art".

Slechts in deze persoonlijke openbaring wordt de persoonlijkheid Gods gekend. Zullen wij den persoonlijken, den levenden God kennen, dan moet Hij ons ontmoeten. Een persoon kennen wij door persoonlijke ontmoeting. En in Christus ontmoet ons God, het persoonlijke Woord is de Goddelijke persoon zelf. „Der Offenbarte und der Offenbarer sind hier eins. Nur darum ist es im Vollsinn Offenbarung." 2) En het is eerst tegenover deze persoonlijke openbaring, dat een waarlijk persoonlijke en persoon-scheppende betrekking ontstaat: het geloof. „Erst jetzt kann recht verstanden werden, warum der Glaube darauf Anspruch erhebt, die einzig wirkliche persönliche Entscheidung zu sein; es ist die Entscheidung angesichts der göttlichen Persönlichkeit, angesichts des .persönlichen Wortes und Anspruchs Gottes, des Herrn, der in seinem Ansprechen die Entschei-

*) Mittler, bl. 199. =) Mittler, bl. 239.

Sluiten